Yazılım Testi nedir? Yazılım Testi Yapmak Neden Zordur?


Yazılımlar son kullanıcıya ulaştığında hiç beklenmedik şekilde, geri bildirimlerle hatalar ortaya çıkar. Neden böyle olduğu sorusu geliştiriciler tarafından kaçınılmaz olarak sorulan sorular arasındadır. Bu soruya cevap verebilmek için yazılım geliştirme bağlamında yapılan testlere bakmak ve yazılım testçileri ile yazılım geliştiricilerin bu süreçteki rolünü anlamak gerekmektedir.

Yazılım son kullanıcıya ulaştığında hatalar ortaya çıkıyorsa bunun birkaç sebebi olabilir. Bunlar:

  • Kullanıcıya test edilmemiş kod ulaşmıştır.
  • İfadelerin kullanıcı tarafından çalıştırılma sırası testlerde uygulanan sıradan farklı olabilir.
  • Denenmemiş bir girdi kombinasyonu kullanıcı tarafından uygulanmış olabilir.
  • Kullanıcının sahip olduğu işletim ortamı test edilmemiş olabilir. Okumaya devam et

Ontoloji


Ontoloji Nedir?

Ontolojinin ne olduğu çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde açıklanmıştır. Bunlardan bir kaçı şöyledir:

  • Merriam-Webster’s Sözlüğünde: Ontoloji Var oluşun ve gerçekliğin doğasıyla ilgilenen bir metafizik bir dalıdır.
  • Object Management Grubunun Ontology Definition Metamodel dökümanında: Kavramsallaştırmanın ayrıntılı tanımı.
  • W3C’s Web Ontology Language Overview belgesinde: sözlüklerde yer alan terimlerin anlamlarının ifadesi ve bu terimlerin aralarındaki ilişkiler.

Bu tanımları daha iyi bir şekilde ifade etmek istersek ontolojinin tanımını şöyle yapabiliriz: Belirli bir kapsamdaki bilgiye ait kavramların sınıflandırılması, ilişkilerin tanımlanması ve bu bilgiyi oluşturan elemanların ifade edilme yöntemidir.

Ontoloji tanımları antik yunana kadar uzanmaktadır. Asıl olarak felsefede yer almaktadır. Bilgisayar teknolojilerinde ise yapay zeka çalışmalarında bilgilerin sınıflandırılması ve ilişkilerin tanımlanması maksadıyla ihtiyaç duyulmuş ve buna göre uyarlanmıştır. Çalışmalar sonucunda birkaç resmi ontoloji ortaya çıkmıştır. DARPA, DAML çalışmalar web ontolojilerinin temelini oluşturmaktadır.

Okumaya devam et