IBM Lombardi BPM 7.1


İZLENİMLER

Bağımsız kuruluşların değerlendirme kriterlerine göre en yenilikçi kullanımı kolay, lider BPM araçlarından biri olan Lombardi BPM de etkin geliştirme yapabilmek için Javascript bilgisine ihtiyaç var. İleri seviye programlama için XSTL, HTML, CSS, XML ve Web Servisleri hakkında bilgili olunması gerekiyor.

Deneme yaptığım süre boyunca edindiğim izlenimlere göre bu aracın geliştirme sürecinde birçok faydası olmasının yanında dezavantajları da görünmektedir.

 1. Javascript kullanılmasını dezavantaj olarak görebiliriz. Birçok yerde javascript kullanılması yazılımın kontrolünün kaybına yol açabiliyor. Ya da küçük javascript hatalarını bulmak oldukça can sıkıcı olabiliyor. IDE Javascript kodlarının tümünde etkili hata kontrolü yapamadığından hatanın javascript kodundan olup olmadığını bile anlayamadığınız durumlar ortaya çıkabiliyor.
 2. Birçok teknolojiden haberdar olunması gerekiyor. Derinlere indikçe kullanılan bilinmesi gereken teknoloji sayısında artış meydana gelmekte ve bir modifikasyon işlemi can yakıcı bir deneyim olabilmektedir.

IBM sitesinden alıntılamak gerekirse bu aracı kullanmak için gerekli roller ve sahip olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Roller;

 • BPM Analyst : –
 •  BPM Developer: XML, XSLT, HTML, Javascript, SQL , WS, Veri Yapıları
 •  BPM Program Manager: Project Management knowledge
 •  BPM System Administration: J2EE, SQL, SOAP, XML, App Server, DB Server
 1. IBM tarafından alındıktan sonra hitap ettiği kesim genişlemiş olsa da arka planda çok sayıda kullanan ve ilgili destek(community) gözükmemektedir. Ayrıca yardım dokümanları yetersiz kalabilmektedir. IBM in eğitim politikaları yüzünden eğitim almadan etkin geliştirme yapmak pek mümkün gözükmemektedir.
 2. Kural motor tarafı zayıf kalmaktadır(Fakat harici kural motorları kullanmaya izin vermektedir).
 3. IBM kendi bünyesinde bulunan diğer iki BPM aracıyla Lombardiyi birleştirme politikası gütmektedir ve bunların iyi bir şekilde entegrasyonu zaman alacaktır.
 4. Lombardi human-centric bir BPM aracıdır. Dolayısıyla file-centric ve service-centric BPM araçlarının sunduğu özellikler kısıtlı kalmaktadır. IBM Lombardi 7.5 sürümü itibariyle üç farklı alana yoğunlaşmış BPM araçlarını birleştirmeye çalışmaktadır.
 5. Yazılımın birçok bileşenden oluşması ve büyüklüğü nedeniyle yazılımda buglar görülmekte. Bu bugların ileri seviye programlama yaparken oluşabilecek etkileri insanın gözünü korkutmuyor değil.
 6. Süreçler üzerinden yapılan yazılımda ana omurga süreç diyagramları üzerine oturuyor fakat iyi bir süreç diyagramı oluşturmak oldukça zahmetli bir iş olabilir.

BPM Getirileri

 1. Yapılan işler süreç diyagramları üzerinden olduğundan tüm adımları izleyebilmek, hızlıca iyileştirmeler ve güncelleme yapabilmek mümkün. En heyecan verici özellik olarak ortaya çıkan bu durum kurum bazında tüm süreçlerin karanlıktan çıkarılması, listelenmesi, iyileştirilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca değişiklikler anında yansıtılabilmekte ve güncelliğini koruma garantisi vermektedir(süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, atıl kalmasını, kaybolmasını engeller).
 2. Sıkça kullanılan özellikler/işlevler bileşen haline dönüştürülebilmektedir. Oluşan kütüphaneyi kullanarak tekrar tekrar aynı bileşenlerin oluşturulması/kodlanması ortadan kaldırılabilmektedir. Böylelikle geliştirme zamanı oldukça düşmektedir. Merkezi olarak tutulan bu kütüphanelerin kontrolü tek bir yerden sağlanırsa hataların azalmasına da olanak sağlayabilecektir.
 3. Kütüphanelerin oluşturulmasıyla yeni eleman işe alındığında hızlı bir eğitimle(Javascript, XML, CSS bilen biri için) işin öğretilmesi ve kişilere bağımlı olmaktan kurtulabilme olanağı mevcuttur.
 4. BPM ile mevzuatçılarda işin içine dahil edilmekte böylelikle yazılımcının yükünün hafiflemektedir.
 5. IBM’in desteğini n olması kurumsal uygulamalar açısından önem arz etmektedir.
 6. Ürünlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.
 7. Yazılım tarafından konfigürasyon yönetimi, test süreçleriyle ilgili destek sağlanmaktadır.