Oracle Gateway 11g


Kurulum ve Ayarlar DB2 z/OS veritabanına bağlanmak üzere yapılan işlemler üzerinden anlatılacaktır. (Mainframe üzerinde bulunan DB2 ile UNIX üzerinde bulunan Oracle veritabanı arasında Oracle Gateway kullanılmaktadır.)

NEDEN ORACLE GATEWAY:

SQL dilinin yetmediği durumlarda PL/SQL kullanılmak istenebilir. Fakat Oracle Veritabanı için geliştirilen PL/SQL dilini Oracle harici bir veritabanında nasıl kullanabiliriz? Oracle Gateway bu durumda devreye girebilir. Oracle Gateway kullanarak Oracle olmayan bir veritabanı üzerinde PL/SQL diliyle işlemler gerçekleştirilebilir.

Ayrıca birbirinden farklı veritabanlarında yer alan tabloları aynı sorgu içerisinde kullanabilmek için Oracle Gateway kullanılabilir.

ORACLE dışındaki veritabanlarının yazım sitili ya da sorgulama yapılacak veritabanı hakkında deneyim sahibi olmama durumunda yaşanılabilecek zorlukların aşılmasını sağlar.

ADIMLAR

  1. Oracle Gateway 11g Yazılımının Kurulumu
  2. “Listener” Ayarlarının Yapılması
  3. Erişim Kontrollerinin Yapılması
  4. Veritabanı Bağlantısının Oluşturulması

KURULUM:

IBM DB2 z/OS ve DB2 LUW için kurulumda “Oracle Database Gateway for DRDA” seçilir.

(Birden fazla veritabanı bağlantı isteği ihtiyaca göre seçilebilir. MSSQL, TERADATA, INFORMIX vb.)

DB2 z/OS veritabanı ile ilgili bilgiler girilir.(IP, port, VT adı, VT tipi(z/OS, LUW, i/OS)) Bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi önem arz etmektedir. Bağlanılmak istenilen veritabanına erişimin kontrol edilerek kuruluma devam etmesi önerilir. Yeniden kurulum gerektirebilir!

Kurulum tamamlanırken “listener” ayarları için “netca” otomatik olarak çalışır. “Listener” adını girip(örneğimizde; MLISTENER) bir “listener” portu belirliyoruz. Bu adımla kurulum tamamlanmış olur.

(ORACLE DB Kurulu ise varsayılan 1521 numaralı port için uyarı alınacaktır. Uyarı alınırsa port numarası olarak 1522 verilebilir.)

MLISTENER ayarları Oracle_Gateway_Home\network\admin\listener.ora dosyası içinde yer almaktadır. Dosyaya bakıldığında aşağıdaki gibi bir ayar görülür.

Örneğimizde;
MLISTENER =(DESCRIPTION_LIST =(DESCRIPTION =

(ADDRESS =

(PROTOCOL = TCP)

(HOST = makineAdi.domain) ->”sizin makinenizin adı yer alır burada”

(PORT = 1522))

(ADDRESS =

(PROTOCOL = IPC)

(KEY = EXTPROC1522))

)

)

KONTROL-1

“Başlat->Çalıştır->services.msc” çalıştırılır.

Servislerin arasında OracleOraGtw11g_home?TNSListener<listener adı> adlı servis aranır.

Örneğimizde; OracleOraGtw11g_home1TNSListenerMLISTENER adlı servisin olup olmadığına bakılır.

Eğer servis oluşmamışsa eski listeneri silip yeniden bir listener oluşturmak için “Başlat->Çalıştır->netca” çalıştırılır.

“Listener Configuration->Delete” seçeneğinden kurulum esnasında oluşturulan “listener” silinir(Örneğimizde; MLISTENER silinir.)

Yeni bir listener eklenir. (Yeni Listener adı: MLISTENER, port:1522). Services.msc den üstteki kontroller tekrar yapılarak devam edilir.

AYARLAR

Gateway aracının kurulu olduğu dizine gir. (varsayılan kurulum yapıldıysa E:\product\11.2.0\tg_1)

“dg4db2\admin” klasöründeki “listener.ora.sample” dosyasını aç.

SID_LIST_LISTENER ile başlayan aşağıdaki kümeyi kopyala.

Ayar(Elle yazılmak istenirse) Örneğimizde(listener.ora.sample)
SID_LIST_LISTENER=(SID_LIST=(SID_DESC=

(SID_NAME=gateway_sid)

(ORACLE_HOME=oracle_gtw_home_dir)

(PROGRAM=g4drsrv)

)

)

SID_LIST_LISTENER=(SID_LIST=(SID_DESC=

(SID_NAME=dg4db2)

(ORACLE_HOME=E:\product\11.2.0\tg_1)

(PROGRAM=dg4db2)

)

)

Kopyalanan kodu “ORACLE_GATEWAY_HOME\NETWORK\ADMIN\listener.ora” dosyası içine yapıştır.

(Örneğimizde; E:\product\11.2.0\tg_1\NETWORK\ADMIN)

(listener.ora içinde kontrol/kurulum adımlarında oluşturduğumuz MLISTENER var).

“ORACLE_GATEWAY_HOME\dg4db2\admin\tnsnames.ora.sample” dosyasını kopyala.

(Varsayılan: E:\product\11.2.0\tg_1\ dg4db2\admin\tnsnames.ora.sample)

“ORACLE_GATEWAY_HOME\NETWORK\ADMIN” altına yapıştır ve “Sample” uzantısını sil.

(Örneğimizde; E:\product\11.2.0\tg_1\NETWORK\ADMIN).

Kopyalanan dosyada “HOST=…” bilgisini listener.ora da yazan HOST adresiyle aynı olacak şekilde değiştir.

“ORACLE_GATEWAY_HOME\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora” dosyası içinde yer alan girdiyi “ORACLE_DB_HOME\NETWORK\ADMİN\tnsnames.ora” dosyası içine yapıştır.

Kalıp Örneğimizde
connect_descriptor  =(DESCRIPTION=(ADDRESS=

(PROTOCOL=tcp)

(HOST=host_name)

(PORT=port_number))

(CONNECT_DATA=

(SID=gateway_sid))

(HS=OK)

)

dg4db2  =(DESCRIPTION=(ADDRESS=

(PROTOCOL=tcp)

(HOST=makineAdi.domain)

(PORT=1522))

(CONNECT_DATA=

(SID=dg4db2))

(HS=OK)

)

KONTROL-2

Bu işlemlerden sonra listenerin çalışıp çalışmadığını kontrol için “lsnrctl” komutu kullanılır.

“Başlat->çalıştır->cmd” çalıştır.

>ORACLE_GATEWAY_HOME\lsnrctl status <LISTENER ADI>

Bizim örneğimizde;

E:\product\11.2.0\tg_1\bin\lsnrctl status MLISTENER

Eğer hata almadan “listener”in sağlıklı çalıştığına ilişkin mesaj alınırsa son ayarlama adımına geçilebilir.

VERİTABANI BAĞLANTISI OLUŞTURMA

Başlat->çalıştır->cmd çalıştır.

sqlplus /as sysdba komutu ile Oracle komut istemcisine bağlan.

create database link <db link adı> connect to <vt kullanıcı adı> identified by “<vt kullanıcı şifresi>” using ‘<tns_names_girdisi>’ komutunu çalıştır.

Örneğimizde;

SQL> create database link db2 connect to sysadm identified by “12345678” using ‘dg4db2’;

(Şifre mutlaka çift tırnak içinde yazılmalı gateway_sid adı ise tek tırnak içinde yazılmalıdır.)

Database link created” mesajı alındığında

SQL> select count(*) from sysibm.systables@db2; komutunu kullanarak erişim kontrol edilebilir. Hata almadan işlem tamamlanıyorsa temel işlemler gerçekleştirimi başarıyla tamamlanmıştır.

Not: Yukarıda anlatılanlar doğru bir şekilde uygulandığı halde bu adımda hata alınıyor ise ilk önce DB2 z/OS a erişim kontrol edilir. Erişimde sorun yok ise ilk kurulum esnasında girilen bilgilerde hata olma ihtimali vardır. Yeniden kurulum seçeneği göz önüne alınabilir.

Tamamen ORACLE database sitilini kullanmak istenilebilir. Bunun için çeşitli betiklerin z/OS veritabanı üzerinde çalıştırılması gerekmektedir.  Daha fazla bilgi için “Configuring Oracle Database Gateway for DRDA” rehberine(Oracle Database Gateway Installation and Configuration Guide 11g Relase 1 for Microsoft Windows) bakılabilir.