JBOSS 7.1.1 Uygulama Sunucusuna JDBC Sürücüsü Ekleme


MSSQL 2012/2008 JDBC Driver Modülü

JBoss uygulama sunucusuna iki birkaç şekilde JDBC sürücüsü tanıtılabiliyor. Varsayılan olarak h2 veritabanı sunucusu tanımlı olarak geldiği halde MSSQL, MySQL gibi diğer veritabanı sürücüleri bulunmamaktadır. Bunun için ilk önce JDBC4.0(özellikle JDBC4 ) uyumlu bir sürücüyü internetten indiriyoruz.

Sürücüyü Jboss_home\standalone\deployment dizinine kopyalayarak “hot-deploy” ile kullanıma alabiliriz. Fakat datasource olarak tanımlanarak sürücünün kullanılması istenildiğinde oldukça problemli bir durumla karşılaşıyoruz. Problem şöyle ki; uygulamanız eğer jdbc sürücüsünden önce deploy edilirse uygulamanız ilgili datasource kaynağını kullanamayacağından patlıyor. Dolayısıyla JBoss 7 Management(http://uygulamaSunucusuAdresi:9990) ara yüzünden uygulamanızı bir daha “enable/disable” ya da yeniden deploy yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Bu problemi aşmak için JDBC sürücüsünü modül olarak JBoss 7.x uygulama sunucusuna eklemek zorundayız.

Adımlar:

  1. “JBoss_home\modules\com” klasörü altında “microsoft\sqlserver\jdbc\main” serisinde klasörler oluşturuyoruz.
  2. İndirdiğimiz “sqljdbc4.jar” dosyamızı oluşturduğumuz main klasörüne kopyalıyoruz.
  3. “module.xml” dosyamızı ya kendimiz oluşturabiliriz(Aşağıda örneği kopyalayabilirsiniz) ya da “h2” veritabanında kullanılan sürücü için tanımlanmış olanı alıp aşağıda gösterildiği şekilde düzenleyebiliriz.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.microsoft.sqlserver.jdbc">
<resources> 
 <resource-root path="sqljdbc4.jar"/>
  <!-- Insert resources here --> 
</resources> 
<dependencies> 
 <module name="javax.api"/> 
 <module name="javax.transaction.api"/> 
 <module name="javax.servlet.api" optional="true"/> 
</dependencies> 
</module>

4.  Son olarak JBoss_home\standalone\configuration\ dizini altında yer alan “standalone.xml” dosyasına(drivers taglarinin arasına) birkaç satır ekliyoruz.

<drivers>
   ………..(h2 ile ilgili driver tanımı var burada)
  <driver name="sqljdbc" module="com.microsoft.sqlserver.jdbc">
     <xa-datasource-class>com.microsoft.sqlserver.jdbc</xa-datasource-class>
  </driver>
</drivers>

5. “Standalone.bat” dosyasıyla sunucuyu çalıştırıyoruz/restart ediyoruz.

6. JBoss 7.x Management konsoluna girerek profile tabına geçip datasource yaratmak istediğinizde eklediğiniz sürücüyü göreceksiniz. Veritabanınızla ilgili bilgileri girdikten sonra bağlanabilirsiniz.