‘Linux KVM VM uptime’ Sanal makinelerin çalışma süresi


Merhabalar,

Linux KVM üzerinde çalışan sanal makinelerin ne kadar zamandır çalıştığını sanal makineye girmeden host aracılığı ile öğrenebilmek için iki yöntem mevcut;

Birinci yöntemde çalışan sanal makinenin pid numarasına yani process id numarasına ihtiyacımız var eğer bilmiyor isek aşağıda belirtilen /var/run/libvirt/qemu klasör altında yer alan pid dosyasından öğrenebilir. Öğrendiğimiz pid ile sanal makinenin kaç zamandır çalıştığını etime parametresi ile görebiliriz.

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/<$vmpidfile.pid>`

Örnek;

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/appstore.pid`

ELAPSED
 7-16:15:35

İkinci yöntemde benzer mantıkla çalışıyor aslında… Çalışan tüm sanal makineleri listeleyebiliriz. grep komutunda sanal makine adı yada process id si ya da qemu yazarak çalışan tüm kvm sanal makinelerini listeleyebiliriz.

ps axo pid,etime,cmd | grep <sanal makine >

Örnek;

aşağıdaki komutu çalıştırdığımızda moodle_app04 makinesinin 34 gün 19:30:09 saattir çalıştığı görülmektedir.


ps axo pid,etime,cmd | grep moodle_app04
21733 00:01 grep moodle_app04
56219 34-19:30:09 /usr/libexec/qemu-kvm -name moodle_app04 -S -M rhel6.4.0 -enable-kvm -m 8192 -smp 4,sockets=4,cores=1,threads=1 -uuid 95a0d35f-e4c6-83bf-70cf-17bd921b387f -nodefconfig -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/var/lib/libvirt/qemu/moodle_app04.monitor,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=utc -no-shutdown -device piix3-usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 -drive file=/vmstore/disk01/moodle_app04.img,if=none,id=drive-virtio-disk0,format=raw,cache=none -device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drive-virtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -drive if=none,media=cdrom,id=drive-ide0-1-0,readonly=on,format=raw -device ide-drive,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide0-1-0,id=ide0-1-0 -netdev tap,fd=33,id=hostnet0,vhost=on,vhostfd=35 -device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:fc:d8:61,bus=pci.0,addr=0x3 -chardev pty,id=charserial0 -device isa-serial,chardev=charserial0,id=serial0 -device usb-tablet,id=input0 -vnc 127.0.0.1:4 -vga cirrus -device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x5