Oracle Linux 6.5 & VMware Workstation 10.0.x


VMware workstation 10.x i Oracle Linux 6.x ya da Centos 6.x e kurduktan sonra çalıştırmak istediğinizde bir problemle muhatap olarak yazılımı çalıştıramıyorsunuz. Bu konuya değinmek istiyorum.

 

Sistemim de Oracle Linux 6.5 yüklü ve sanallaştırma yazılmı olarak VMware Workstation kullanmak istiyorum.

(My system is Oracle Enterprise Linux 6.5 and i want to use VMware Workstation)

Oracle Linux 6.5 bildiginiz üzere UEK3 kerneli kullanmakta. Buda bildiğimiz rakamlar Kernel 3.8.x e denk gelmektedir.

(You know that OEL6.5 uses UEK3 kernel(linux kernel 3.8.x)

VMware Workstation yazılımı normalde RHEL türevlerinde sorunsuz çalıştığı VMware tarafından belirtildiği halde kurulum dökümanında bahsetmediği bişeyler var … ki sorunsuz olarak kurduğumuz yazılımı çalıştırmak istediğimizde C dosyalarını bulamadim gibi bir hata veriyor. Kernel-headers in yerini göstermenizi istiyor. Bu arada oluşturduğu log dosyasına bakacak olursanız bir sürü hata verdiğini görebilirsiniz.

(After installation based on VMware Workstation Guide, it does not run. When you look at the logs, you will see a lot of error messages. )

yazılımı çalıştırdığınızda oluşturulan loga alta belirtilen path den erişebilirsiniz.

(to see logs after attempt running the vmware, look to specified file.)


cat /tmp/vmware-root/vmware-modconfig-XXXX.log

Loga baktığımızda göze çarpan hatalar

(at some point in logs, there are some important messages like below)


...

Setting header path for 3.8.13-35.el6uek.x86_64 to "/lib/modules/3.8.13-35.el6uek.x86_64/build/include".
2014-05-28T14:06:13.208+02:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.8.13-35.el6uek.x86_64/build/include" for kernel release "3.8.13-35.el6uek.x86_64".
2014-05-28T14:06:13.215+02:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.8.13-35.el6uek.x86_64/build/include/linux/version.h
2014-05-28T14:06:13.215+02:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.8.13-35.el6uek.x86_64/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2014-05-28T14:06:13.215+02:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.8.13-35.el6uek.x86_64/build/include/generated/uapi/linux/version.h
2014-05-28T14:06:13.215+02:00| vthread-3| I120: Failed version test: /lib/modules/3.8.13-35.el6uek.x86_64/build/include/generated/uapi/linux/version.h not found.

...

Hatadan anlaşılacağı üzere version.h dosyasına yazılım erişememekte. İki farklı lokasyona baktığı halde ikisinde de olumsuz sonuç alırsa hata verip çalışma sonlandırılmakta.

(As you understand VMware Workstation need version.h file but there is not any. It looks to different path and if it cannot find on both path, it will gives error and terminates application.)

Sistemimde yer alan kernel ile ilgili paketler

(kernel related packages on my system)


rpm -qa | grep kernel

kernel-uek-3.8.13-16.2.1.el6uek.x86_64
kernel-uek-doc-3.8.13-35.el6uek.noarch
kernel-uek-firmware-3.8.13-35.el6uek.noarch
kernel-2.6.32-431.17.1.el6.x86_64
dracut-kernel-004-336.0.1.el6_5.2.noarch
kernel-uek-headers-3.8.13-26.2.4.el6uek.x86_64
kernel-uek-3.8.13-35.el6uek.x86_64
kernel-2.6.32-431.el6.x86_64
kernel-firmware-2.6.32-431.17.1.el6.noarch
libreport-plugin-kerneloops-2.0.9-19.0.1.el6.x86_64
kernel-uek-firmware-3.8.13-16.2.1.el6uek.noarch

ve sistemimde aktif olan kernel;

(running kernel on my system)


uname -r
3.8.13-35.el6uek.x86_64

Nette biraz araştırma yaptığımda version.h ı kopyalarsam iki lokasyondan birine sistemin çalışacağını söylüyor.

Altta belirtilen komutla başarılı sonuçlar elde edebileceğim söyleniyor fakat komutu çalıştırdığımda belirtilen path bulunamadı hatası almaktayım.

(When i research the problem on the net, some people says that if i copy version.h file to one of the specified path in log, it will solve problem. They say use that command to simulate copy operation.)


ln -s /usr/src/kernels/$(uname -r)/include/generated/uapi/linux/version.h /usr/src/kernels/$(uname -r)/include/linux/version.h

/usr/src/kernels/ altında herhangi bir klasör yer almadığını görüyorum dolayisiyla komut hata veriyor.

(But, command gives error. when i look to the /usr/src/kernels/ path. there is not any directory like that.)

Bu durumun üstesinden gelmek için gerekli paketlerin eksikliğini gidermemiz gerekiyor. Yüklü olan paketlere baktığımızda kernel-devel paketinin sistemde yüklü olmadığı anlasılıyor. Altta belirtilen komutla gerekli paketlerin yüklü olup olmadığını kontrol ederek-yükleyerek “ln -s” komutunu çalıştırabilir hale geliyoruz. Daha sonra yazılımı çalıştırdığımızda can sıkıcı problemin ortadan kalktığına şahit oluruz.

(To solve that problem we need a kernel package which is not installed yet. If you look to the list of kernel packages, there is not kernel-devel pacakge. To install kernel-devel package for UEK3 kernel, we can use below command)


yum -y install gcc kernel-uek-headers kernel-uek-devel

Eğer uek kerneli kullanmıyorsanız alttaki komutu çalıştırın.

(if you do not use UEK3 kernel, you can use that)


yum -y install gcc kernel-headers kernel-devel

 

Eğer sıfırdan kurulum yapıyorsanız kısaca yapmanız gereken işlemler şöyle;

(if you make a clean install, ‘to do list’ like below)


yum -y install gcc kernel-uek-headers kernel-uek-devel

ln -s /usr/src/kernels/$(uname -r)/include/generated/uapi/linux/version.h /usr/src/kernels/$(uname -r)/include/linux/version.h

sh VMware-Workstation-Full-10.0.1-1379776.x86_64.bundle