“nc” Komutuyla Ağ Performansının Ölçülmesi


Başta ESXi platformları olmak üzere tüm linux sistemlerinde yapılacak ağ kartı performans testlerinde “nc” komutu kullanılabilmektedir. Genellikle sistemlerde varsayılan ağ paketleri içinde gelen nc komutu basit kullanımıyla oldukça yardımcı bir araçtır.

Performans testi için aşağıdaki gibi kullanılabilir.
Adımlar;


– Firewall ayarlarını yaparak ilgili portları açın yada test sırasında tümüyle kapatın.
– Sunucu olarak kullanılacak host üzerinde alttaki komutla sistemi belirttiğiniz portu dinler hale getirin
# nc -v -v -l -n Port > /dev/null
Örneğin;
# nc -v -v -l -n 2223 > /dev/null

– İstemci olarak kullanacağınız makinede alttaki komutu çalıştırın.
# time cat /dev/zero | nc -v -v -n vmkernel_ip_host1 2223 > /dev/null
Eğer belirttiğiniz porta erişim gerçekleştirilebilirse alttaki mesaj görüntülenecektir.
Connection from Host1_IP port 2223 [tcp/*] accepted
Eğer hiç bir mesaj görüntülenmiyorsa bağlantı gerçekleşmemiştir.

VMware test ediliyor ise alttaki komut çalıştırılıp “n” tuşuna basılarak ağ bölümünden izlenebilir.
# esxtop

Linux sistemlerde onlarca araç bulunmakta; iftop, dstat, bmon, ifstat, vnstat vb.