LVM ile Yapilandirilmiş Sanal Diskin Genişletilmesi


Merhabalar,

Durum şöyle;

KVM sanal makinemiz de yer alan bir makinenin diski genişletilmek isteniyor. Bu makinede iki disk var biri işletim sistemi diğer ise data saklamak için kullanılıyor. Bu data diskini genişletmek istiyoruz. Disk üzerinde tek bir partition var. Bu disk LVM ile yapılandırılmış ve 2TB’den büyük bir disk alanına sahip.

Adımlar:

 1. İlk olarak makineyi kapatıyoruz.
 2. Diski qemu-img resize komutu ile genişletiyoruz.
 3. Makineyi açıyoruz ve data diskini unmount ediyoruz.
 4. Fdisk -l komutu ile diski inceliyoruz.
 5. GPT ile yapılandırıldığını gördüğümüz için “parted” komutu ile diski inceleyip ilgili partitionu genişletiyoruz.
 6. LVM PV yi genişletiyoruz.
 7. LVM LV yi genişletiyoruz.
 8. Filesystem i genişletiyoruz
 9. Diski mount ediyoruz.

Adımların ekran görüntüleri sırasıyla alttaki gibidir.

Okumaya devam et

Win 2000/XP/2003 stop:0x0000007b inaccessible boot device BSOD


Merhabalar,

Senaryo şu: Bir Win2000 makinemiz vardı bunu VMware Converter ile dönüştürüp VMware de koşturmaya başlamıştık. Pek problemimiz yoktu. Dönüştürürken de pek sıkıntı çıkarmadı. Fakat daha sonra bu makineyi Linux KVM e taşımayı düşündük ve qemu-img ile dönüştürme işlemi sonrasında makineyi açtık… Ta ta taaa BSOD yani namı diğer mavi ekran hatası.

Caps verelim 🙂

stop0x7b

Okumaya devam et

NTFS Dosya Sistemine Sahip Sanal Diskten Dosya Kurtarma


Merhabalar,

Arasıra yaptığım bir işlem olduğu için unuttuğumdan uğraştırıcı olabilecek bir işlemden bahsedeceğim.

Windows işletim sistemine sahip yani diskleri NTFS ile formatlanmış qcow2 imajlarından yani Linux KVM sanal makinelerinden dosya nasıl kurtarılır, konu bu.

Okumaya devam et

Root Olmayan Kullanıcı ile KVM Sanallaştırma Platformu Yönetimi – libvirt (virt-manager, virsh)


Merhabalar,

Ben genelde root kullanıcı olarak kullanmayı seviyorum ve alışkanlığım böyle…

Sırf bu yüzden sudo zorunluluğu nedeniyle debian-ubuntu türevlerine karşı mesafeliyim. (tamam tamam biliyorum değiştirebileceğimi, ben varsayılan ayarlardan bahsediyorum)

Tek başına kullanırken iyi oluyor root kullanıcısı amma velakin root kullanıcısına ortaklar girince işler kaygılandırmıyor değil. her an “rm -rf” yiyebilir, root kullanıcısını kaptırabilir, makineyi kucağımıza alabiliriz… Bu nedenle diger ortak kullanıcılara yapacağı işlemler için bir kullanıcı tanımlamak ve ona yönlendirmek mantıklı.

Diğer kullanıcılar sistemde sadece KVM yönetimi yapmaktalar. Bu yüzden bir kullanıcı oluşturup ona KVM i yönetebilecek haklar tanımlamak daha sağlıklı olacaktır. Eğer özel tanımlama yapmazsak KVM sistem e değil session a bağlanıp izole kalıyor. Var olan “vm” leri görebilmesi, yönetebilmesi için aşağıdaki işlemleri yapmak gerekiyor.

Okumaya devam et

Kernel Panic – kernel panic not syncing attempted to kill init


VMware de oluşturulmuş bir makineyi KVM e taşımak için, makineyi kapatıp diskini KVM hostuna kopyaladım.

Daha sonra diskini qemu-img ile qcow2 ye dönüştürdüm.

qemu-img convert -O qcow2 vm.vmdk vm.qcow2

 

KVM de yeni bir makine oluşturup elimdeki qcow2 diskini kullandım. Makineyi açmaya çalıştığımda açılış ekranında anaconda nin hemen öncesinde

kernel panic not syncing attempted to kill init

hatası veriyordu. Biraz uğraş sonucu disk bus tipini virtio dan ide ye çevirince makine açıldı.

Fakat çok yavaş disk girdi çıktısı nedeniyle mecburen virtio ya çevirmek zorunda olduğumu farkettim.

Bu arada ethernet, vb. aygıtlar virtio ile problemsiz çalışmaktaydı.

Bir sürü deneme yanılmadan sonra problemin initrd ile olduğunu tespit ettim.

Alttaki komutu çalıştırdıktan sonra, makineyi kapatıp disk bus tipini virtio ya getirince çalışmaya başladı.

mkinitrd --with virtio_pci --with virtio_blk --with virtio -f /boot/initrd-$(uname -r).img $(uname -r)

 

Bilginize

 

ORACLEVM & XEN Sanal Makinelerinin KVM e MİGRASYONU


XEN ve KVM kardeş platformlar oldukları halde birbirinden oldukça farklı çalışan iki platformdur. Disk yapıları birebir aynı olsa da(Redhat in etkisiyle) host üzerinde çalışma prensiplerindeki farklılık nedeniyle çevirme işlemleri basitçe halledilememektedir. Bu makale de XEN vm lerin KVM e nasıl çevrilebileceğini anlatacağız. OracleVM de XEN i temel aldığı için aynı bilgiler geçerlidir.

1. İlk olarak çevirme işlemine tabi tutulacak makinenin bir kopyasını güvenlik amaçlı olarak almamız gerekmektedir. Yapılacak işlemler sonrasında makine XEN platformunda çalışmaması büyük olasılık dahilindedir.

Okumaya devam et

Linux KVM ve VM VLAN Konfigurasyonu


KVM kurulumu oldukça tekdüze ve standart bir işlem. Web de nasıl yapıldığını anlatan onlarda dökümana ulaşabilirsiniz.

Anlatılacak olan KVM hostlarının farklı vlanlarda yer alan makineleri çalıştırabilmesi için gerekli  network konfigurasyonudur.

Bir kaç adımda network konfigurasyonu:

 1. VLAN lar belirlenir, fiziksel bağlantılar yapılarak, switchte gerekli konfigurasyonlar gerçekleştirilir.(tüm vlanlar Tagged/trunk olarak ayarlanır).
 2. Linux makinede hangi bağlantı arayüzünde VLAN aktarımı yapılacağı tespit edilir(eth0, eth1 vb em1, em2 de olabilir).
 3. Bu arayüz aslında bir sanal bir switch gibi davranacağı için ip adresi ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmamaktadır(özel durumlara istinaden eklenmesinde bir sakınca da yoktur).
 4. Bu arayüze bağlanan bridge ler de yine ip adresine ihtiyaç duymamaktadır.
 5. Bunları göz önüne aldığımızda, örneğin; vm lere network hizmeti götürecek arayüzümüz eth1 olsun ve bu arayüzden 110 vlan inda yer alan paketler akacak olsun.

‘Linux KVM VM uptime’ Sanal makinelerin çalışma süresi


Merhabalar,

Linux KVM üzerinde çalışan sanal makinelerin ne kadar zamandır çalıştığını sanal makineye girmeden host aracılığı ile öğrenebilmek için iki yöntem mevcut;

Birinci yöntemde çalışan sanal makinenin pid numarasına yani process id numarasına ihtiyacımız var eğer bilmiyor isek aşağıda belirtilen /var/run/libvirt/qemu klasör altında yer alan pid dosyasından öğrenebilir. Öğrendiğimiz pid ile sanal makinenin kaç zamandır çalıştığını etime parametresi ile görebiliriz.

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/<$vmpidfile.pid>`

Örnek;

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/appstore.pid`

ELAPSED
 7-16:15:35

İkinci yöntemde benzer mantıkla çalışıyor aslında… Çalışan tüm sanal makineleri listeleyebiliriz. grep komutunda sanal makine adı yada process id si ya da qemu yazarak çalışan tüm kvm sanal makinelerini listeleyebiliriz.

ps axo pid,etime,cmd | grep <sanal makine >

Örnek;

aşağıdaki komutu çalıştırdığımızda moodle_app04 makinesinin 34 gün 19:30:09 saattir çalıştığı görülmektedir.


ps axo pid,etime,cmd | grep moodle_app04
21733 00:01 grep moodle_app04
56219 34-19:30:09 /usr/libexec/qemu-kvm -name moodle_app04 -S -M rhel6.4.0 -enable-kvm -m 8192 -smp 4,sockets=4,cores=1,threads=1 -uuid 95a0d35f-e4c6-83bf-70cf-17bd921b387f -nodefconfig -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/var/lib/libvirt/qemu/moodle_app04.monitor,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=utc -no-shutdown -device piix3-usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 -drive file=/vmstore/disk01/moodle_app04.img,if=none,id=drive-virtio-disk0,format=raw,cache=none -device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drive-virtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -drive if=none,media=cdrom,id=drive-ide0-1-0,readonly=on,format=raw -device ide-drive,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide0-1-0,id=ide0-1-0 -netdev tap,fd=33,id=hostnet0,vhost=on,vhostfd=35 -device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:fc:d8:61,bus=pci.0,addr=0x3 -chardev pty,id=charserial0 -device isa-serial,chardev=charserial0,id=serial0 -device usb-tablet,id=input0 -vnc 127.0.0.1:4 -vga cirrus -device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x5