NTFS Dosya Sistemine Sahip Sanal Diskten Dosya Kurtarma


Merhabalar,

Arasıra yaptığım bir işlem olduğu için unuttuğumdan uğraştırıcı olabilecek bir işlemden bahsedeceğim.

Windows işletim sistemine sahip yani diskleri NTFS ile formatlanmış qcow2 imajlarından yani Linux KVM sanal makinelerinden dosya nasıl kurtarılır, konu bu.

Okumaya devam et

Linux İstemcilerin Active Directory/Zentyal Domainine Eklenmesi


Merhabalar,

Oracle/Microsoft/VMware gibi devler ve onların ürünlerine biçtikleri fiyatlar ile başım pek hoş olmadığından açık kaynak arayışlarım bitmez tükenmez bir sevda gibi oldu. Şöyle bir Active Directory gibi kolay yönetilebilir arayüzü insancıl bir şey olsun, atayacağım kullanıcı komut satırından dolayı irrite olmasın deyü bir alternatif arayıp duruyordum. Arayan belasını da mevlasını da demişler… bizde bulduk birşeyler ama ne bela ne mevla 🙂 Bilindiği üzere domain ve kullanıcı yönetimi Linux de LDAP ve ondan türetilen şeylerle yapılmakta ama hiç bir şöyle albenili kullan beni diyen şeyler değiller… Bende aramaya devam ettim ve bir alternatif buldum gibi…

Adı bende saklı kalmasın: ZENTYAL

Okumaya devam et

Saatlerin İleri-Geri Alınma Tarihlerinin Değişikliği (DST Değişikliği)


Gün ışığından faydalanmayı artırabilmek için gerçekleştirilen ve bizim saatleri ileri geri alma olarak adlandırdığımız işlemler(DST=daylight saving time) ülkelerin politikalarına göre sürekli değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla bir standardı bulunmamaktadır. Bu işlem bizde öyle çok yapılmadığı için açabileceği sorunlardan bir haber olabiliriz ama dijitalleşme oranı arttıkça bu tür değişikliklerin etkileri oldukça hissedilir olacaktır…

1 Kasım 2015 seçimleri nedeniyle 25 Ekim 2015 de gerçekleşecek saat geri alma işlemi 8 Kasım 2015 e ertelenmiş olması nedeniyle problem oluşacaktır.

Bilgisayarlarımızı kontrol ettiğimizde tarihi 25 ekim olarak görünmesi bir problemin habercisi… .

NTP sunucularımızın bizi kurtaracağını düşünebiliriz ama bu bir yanılgı olacaktır. Çünkü NTP sunucular DST değişikliği ile ilgilenmez Linux işletim sistemi bunu tzdata paketi ile yönetmektedir.

Okumaya devam et

dnsmasq ile dns bellekleme(caching) işlemleri


Merhabalar,

dnsmasq in bir sürü kullanım senaryosu olduğu bilinen bir durumdur. Fakat ben karşılaştığım bir problemi çözmede nasıl kullanıldığını anlatacağım. Hoş, başlığın içerikle uyumlu olup olmadığını bilmiyorum ama…

Ortam:

Linux (Redhat türevi bir şey)

Senaryo:
Bir adet makinem var. Bu makinenin iki adet ağ arayüzü mevcut. Bu ağlar birbirinden tamamen farklı ve izole ağlar. Her bir ağın kendi yönlendiricisi, dns makinesi vb. şeyleri var.  Benim ihtiyacım olay şey ise şu; Bir sorgulama yaptığımda yerel ağlarda mevcut olan makinelerin dnslerini elde etmek. Yani ben bir sorgu yaptığımda sorgulama hangi ağa aitse o ağın dnsinden gidip bilgiyi alıp getirecek.

Durum;

Bilindiği üzere Linux makineler resolv.conf dosyasında yer alan dnslerden birine sorgulama yapıyor recursive olarak yapılan işlem sonucunda bir şey dönmüyorsa bulunamadı falan diyip işlemi sonlandırıyor. Yani ikinci dns de sizin aradığınız kayıt bulunsa da gidip sorgulamıyor. Bunun için bir çözüm gerekiyor…

Çözüm:

Okumaya devam et

Oracle Linux 6.5 & VMware Workstation 10.0.x


VMware workstation 10.x i Oracle Linux 6.x ya da Centos 6.x e kurduktan sonra çalıştırmak istediğinizde bir problemle muhatap olarak yazılımı çalıştıramıyorsunuz. Bu konuya değinmek istiyorum.

 

Sistemim de Oracle Linux 6.5 yüklü ve sanallaştırma yazılmı olarak VMware Workstation kullanmak istiyorum.

(My system is Oracle Enterprise Linux 6.5 and i want to use VMware Workstation)

Oracle Linux 6.5 bildiginiz üzere UEK3 kerneli kullanmakta. Buda bildiğimiz rakamlar Kernel 3.8.x e denk gelmektedir.

(You know that OEL6.5 uses UEK3 kernel(linux kernel 3.8.x)

Okumaya devam et

Linux KVM ve VM VLAN Konfigurasyonu


KVM kurulumu oldukça tekdüze ve standart bir işlem. Web de nasıl yapıldığını anlatan onlarda dökümana ulaşabilirsiniz.

Anlatılacak olan KVM hostlarının farklı vlanlarda yer alan makineleri çalıştırabilmesi için gerekli  network konfigurasyonudur.

Bir kaç adımda network konfigurasyonu:

  1. VLAN lar belirlenir, fiziksel bağlantılar yapılarak, switchte gerekli konfigurasyonlar gerçekleştirilir.(tüm vlanlar Tagged/trunk olarak ayarlanır).
  2. Linux makinede hangi bağlantı arayüzünde VLAN aktarımı yapılacağı tespit edilir(eth0, eth1 vb em1, em2 de olabilir).
  3. Bu arayüz aslında bir sanal bir switch gibi davranacağı için ip adresi ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmamaktadır(özel durumlara istinaden eklenmesinde bir sakınca da yoktur).
  4. Bu arayüze bağlanan bridge ler de yine ip adresine ihtiyaç duymamaktadır.
  5. Bunları göz önüne aldığımızda, örneğin; vm lere network hizmeti götürecek arayüzümüz eth1 olsun ve bu arayüzden 110 vlan inda yer alan paketler akacak olsun.

‘Linux KVM VM uptime’ Sanal makinelerin çalışma süresi


Merhabalar,

Linux KVM üzerinde çalışan sanal makinelerin ne kadar zamandır çalıştığını sanal makineye girmeden host aracılığı ile öğrenebilmek için iki yöntem mevcut;

Birinci yöntemde çalışan sanal makinenin pid numarasına yani process id numarasına ihtiyacımız var eğer bilmiyor isek aşağıda belirtilen /var/run/libvirt/qemu klasör altında yer alan pid dosyasından öğrenebilir. Öğrendiğimiz pid ile sanal makinenin kaç zamandır çalıştığını etime parametresi ile görebiliriz.

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/<$vmpidfile.pid>`

Örnek;

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/appstore.pid`

ELAPSED
 7-16:15:35

İkinci yöntemde benzer mantıkla çalışıyor aslında… Çalışan tüm sanal makineleri listeleyebiliriz. grep komutunda sanal makine adı yada process id si ya da qemu yazarak çalışan tüm kvm sanal makinelerini listeleyebiliriz.

ps axo pid,etime,cmd | grep <sanal makine >

Örnek;

aşağıdaki komutu çalıştırdığımızda moodle_app04 makinesinin 34 gün 19:30:09 saattir çalıştığı görülmektedir.


ps axo pid,etime,cmd | grep moodle_app04
21733 00:01 grep moodle_app04
56219 34-19:30:09 /usr/libexec/qemu-kvm -name moodle_app04 -S -M rhel6.4.0 -enable-kvm -m 8192 -smp 4,sockets=4,cores=1,threads=1 -uuid 95a0d35f-e4c6-83bf-70cf-17bd921b387f -nodefconfig -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/var/lib/libvirt/qemu/moodle_app04.monitor,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=utc -no-shutdown -device piix3-usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 -drive file=/vmstore/disk01/moodle_app04.img,if=none,id=drive-virtio-disk0,format=raw,cache=none -device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drive-virtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -drive if=none,media=cdrom,id=drive-ide0-1-0,readonly=on,format=raw -device ide-drive,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide0-1-0,id=ide0-1-0 -netdev tap,fd=33,id=hostnet0,vhost=on,vhostfd=35 -device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:fc:d8:61,bus=pci.0,addr=0x3 -chardev pty,id=charserial0 -device isa-serial,chardev=charserial0,id=serial0 -device usb-tablet,id=input0 -vnc 127.0.0.1:4 -vga cirrus -device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x5