Ontoloji


Ontoloji Nedir?

Ontolojinin ne olduğu çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde açıklanmıştır. Bunlardan bir kaçı şöyledir:

  • Merriam-Webster’s Sözlüğünde: Ontoloji Var oluşun ve gerçekliğin doğasıyla ilgilenen bir metafizik bir dalıdır.
  • Object Management Grubunun Ontology Definition Metamodel dökümanında: Kavramsallaştırmanın ayrıntılı tanımı.
  • W3C’s Web Ontology Language Overview belgesinde: sözlüklerde yer alan terimlerin anlamlarının ifadesi ve bu terimlerin aralarındaki ilişkiler.

Bu tanımları daha iyi bir şekilde ifade etmek istersek ontolojinin tanımını şöyle yapabiliriz: Belirli bir kapsamdaki bilgiye ait kavramların sınıflandırılması, ilişkilerin tanımlanması ve bu bilgiyi oluşturan elemanların ifade edilme yöntemidir.

Ontoloji tanımları antik yunana kadar uzanmaktadır. Asıl olarak felsefede yer almaktadır. Bilgisayar teknolojilerinde ise yapay zeka çalışmalarında bilgilerin sınıflandırılması ve ilişkilerin tanımlanması maksadıyla ihtiyaç duyulmuş ve buna göre uyarlanmıştır. Çalışmalar sonucunda birkaç resmi ontoloji ortaya çıkmıştır. DARPA, DAML çalışmalar web ontolojilerinin temelini oluşturmaktadır.

Okumaya devam et