‘Linux KVM VM uptime’ Sanal makinelerin çalışma süresi


Merhabalar,

Linux KVM üzerinde çalışan sanal makinelerin ne kadar zamandır çalıştığını sanal makineye girmeden host aracılığı ile öğrenebilmek için iki yöntem mevcut;

Birinci yöntemde çalışan sanal makinenin pid numarasına yani process id numarasına ihtiyacımız var eğer bilmiyor isek aşağıda belirtilen /var/run/libvirt/qemu klasör altında yer alan pid dosyasından öğrenebilir. Öğrendiğimiz pid ile sanal makinenin kaç zamandır çalıştığını etime parametresi ile görebiliriz.

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/<$vmpidfile.pid>`

Örnek;

ps -o etime `cat /var/run/libvirt/qemu/appstore.pid`

ELAPSED
 7-16:15:35

İkinci yöntemde benzer mantıkla çalışıyor aslında… Çalışan tüm sanal makineleri listeleyebiliriz. grep komutunda sanal makine adı yada process id si ya da qemu yazarak çalışan tüm kvm sanal makinelerini listeleyebiliriz.

ps axo pid,etime,cmd | grep <sanal makine >

Örnek;

aşağıdaki komutu çalıştırdığımızda moodle_app04 makinesinin 34 gün 19:30:09 saattir çalıştığı görülmektedir.


ps axo pid,etime,cmd | grep moodle_app04
21733 00:01 grep moodle_app04
56219 34-19:30:09 /usr/libexec/qemu-kvm -name moodle_app04 -S -M rhel6.4.0 -enable-kvm -m 8192 -smp 4,sockets=4,cores=1,threads=1 -uuid 95a0d35f-e4c6-83bf-70cf-17bd921b387f -nodefconfig -nodefaults -chardev socket,id=charmonitor,path=/var/lib/libvirt/qemu/moodle_app04.monitor,server,nowait -mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control -rtc base=utc -no-shutdown -device piix3-usb-uhci,id=usb,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 -drive file=/vmstore/disk01/moodle_app04.img,if=none,id=drive-virtio-disk0,format=raw,cache=none -device virtio-blk-pci,scsi=off,bus=pci.0,addr=0x4,drive=drive-virtio-disk0,id=virtio-disk0,bootindex=1 -drive if=none,media=cdrom,id=drive-ide0-1-0,readonly=on,format=raw -device ide-drive,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide0-1-0,id=ide0-1-0 -netdev tap,fd=33,id=hostnet0,vhost=on,vhostfd=35 -device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:fc:d8:61,bus=pci.0,addr=0x3 -chardev pty,id=charserial0 -device isa-serial,chardev=charserial0,id=serial0 -device usb-tablet,id=input0 -vnc 127.0.0.1:4 -vga cirrus -device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x5

openvswitch ve/and centos 6.4


Merhabalar,

Centos 6.4 e openvswitch kurmak istediğimde bazen durumların nasıl çirkefleşecebileceğine bir kez daha şahit oldum. Doğru düzgün döküman yok, aynı problemle karşılaşan yok, varsa da çözüm yazılmamış :// tıf tıf tıf.. Neyse ben yazayim nasıl kurduğumu:


#yum install wget openssl-devel gcc rpm-build redhat-rpm-config kernel-devel

#adduser ovswitch

#su ovswitch

$cd
<pre>$wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-1.10.0.tar.gz
$tar xvfz openvswitch-1.10.0.tar.gz
$cd openvswitch-1.10.0
$mkdir -p /home/ovswitch/rpmbuild/SOURCES
$cp ../openvswitch-1.10.0.tar.gz /home/ovswitch/rpmbuild/SOURCES/
$cp rhel/openvswitch-kmod.files /home/ovswitch/rpmbuild/SOURCES/
$rpmbuild -bb rhel/openvswitch.spec
$rpmbuild -bb rhel/openvswitch-kmod-rhel6.spec

$exit
#yum localinstall /home/ovswitch/rpmbuild/RPMS/x86_64/kmod-openvswitch-1.10.0-1.el6.x86_64.rpm
#yum localinstall /home/ovswitch/rpmbuild/RPMS/x86_64/openvswitch-1.10.0-1.x86_64.rpm</pre>

Asıl yazmak istediğim bu değildi, asıl yazmak istediğim karşılaştığım problem ve çözümüydü. Alttaki komutu çalıştırdığım zaman, depedency tokens must begin with alpha-numeric vs. vs. diye devam eden hatanın ortaya çıkması ve bunu nasıl atlatacağım hakkında bir bilgim olmamasıydı. Allah razı olsun bir hocamız bi yerlere küçük bir not yazmış onun sayesinde atlattık. Tabi bu problemin çözümünü göz önüne alarak yazdığım için kurulum olayını siz bu sorunla karşılaşmayabilirsiniz. Ben olaki karşılaşabilecekler için yazdım.


$ rpmbuild -bb rhel/openvswitch-kmod-rhel6.spec
error: line 25: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': BuildRequires: %kernel_module_package_buildreqs

Bu hatanın müsebbibi redhat-rpm-config paketinin eksikliğiymiş. yum install redhat-rpm-config komutu ile problemi aşabiliriz. Bu problem tüm rpm build işlemleri için geçerli olabilir